T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ARDAHAN VE GÖLE OVALARI BÜYÜK OVA PROJESİ KAPSAMINDA KORUMA ALANI OLARAK BELİRLENDİ

Yayın Tarihi : 24.1.2017

​2016/9620 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye genelinde 49 ilde 141 Ova Koruma Alanı olarak ilan edilmiştir. Ardahan İlinde de Ardahan ve Göle Ovaları Koruma Alanı olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda;

Büyük ovalardaki koruma ve geliştirme amaçlı tarımsal altyapı projeleri ve arazi kullanım plânları, kurul veya kurulların görüşleri dikkate alınarak, Bakanlık ve valilikler tarafından öncelikle hazırlanır veya hazırlattırılır. Büyük ovalarda bulunan tarım arazileri hiçbir surette amacı dışında kullanılamaz. Ancak alternatif alan bulunmaması, kurul veya kurullarca uygun görüş bildirilmesi şartıyla;

a) Tarımsal amaçlı yapılar,

b) Bakanlık ve talebin ilgili olduğu Bakanlıkça ortaklaşa kamu yararı kararı alınmış faaliyetler,

İçin tarım dışı kullanımlara Bakanlıkça izin verilebilir.


2016/9620 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız.