20.9.2017 / Gösterim Sayısı : 808

%30 HİBELİ DÜVE ALIM DESTEĞİ BAŞVURULARI

18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19. Maddesi ile 05.06.2017 tarihli ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2017 yılında yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Usul ve Esaslar ile 26.08.2017 tarihli ve 30166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğ (Tebliğ No:2017/32) gereğince %30 Hibeli Düve Alım Desteği Uygulama Rehberi http://www.tarim.gov.tr/HAYGEM sitesi duyurular bölümünde yayınlanmıştır. İlimizde, %30 Hibeli Düve Alım Desteği  başvurusunda bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin 11 Eylül - 10 Ekim tarihleri arasında İl/İlçe Müdürlüklerimize başvurmaları gerekmektedir.

''