18.12.2017 / Gösterim Sayısı : 305

Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında, tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2017/48), 07.12.2017 tarih ve 30263 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


''