27.9.2017 / Gösterim Sayısı : 613

KKYDP 12. Etap Tebliği Yayınlandı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı projelerine sağlanan %50 Hibe Desteğini içeren Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 13.09.2017 tarih ve 30179 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu proje başvuruları tebliğin yayınlandığı tarihten itibaren başlayacaktır. Başvurular, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren doksan gün içerisinde Bakanlığımızın resmi internet adresi olan www.tarim.gov.tr adresinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.


Belirtilen yatırım konularında proje başvurusunda bulunacak yatırımcılarımızın başvurularını 11.12.2017 tarihine kadar http://www.tarim.gov.tr/adresinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Hibeye esas proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek verilir.

12. Etap Tebliği(Uygulama Rehberi) İçin Tıklayınız. 

 

 


''