2014 Yılı Ardahan İli Tarım Sektörü Eylem Planı Gerçekleşmeleri

SNTEDBİRSORUMLU KURULUŞİŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLARSÜREGERÇEKLEŞMELER
1

TEDBİR 1:

Örnek bir arazi toplulaştırması yapılması

Tarım Reformu Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl MüdürlüğüAralık 2014
 • Etüt çalışmaları yapılmıştır. Toplulaştırma çalışmalarına uygun olan yerleşim yerleri ile ilgili olarak Proje hazırlık çalışmaları bitirilmiş, ihale çalışmaları tamamlanmıştır.

YAPILACAK İŞLEM VE AÇIKLAMA

 • Göle ilçesinde etüt yapılan 5 köyde arazi toplulaştırması yapılması.
2

TEDBİR 2:

Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğünün personel ve teknik açıdan güçlendirilmesi

Personel Genel MüdürlüğüHayvancılık Genel MüdürlüğüAralık 2014
 • Söz konusu Müdürlüğün personel ihtiyacına yönelik talepleri; Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde, norm kadro durumuna göre yapılacak açıktan, kurumlar arası ve kurum içi atamalarda ihtiyaçların giderilmesi hususu dikkate alınacaktır.

YAPILACAK İŞLEM VE AÇIKLAMA

 • Müdürlüğün personel ve teknik açıdan güçlendirilmesi için gerekli desteğin sağlanması
3

TEDBİR 3:

Organize hayvancılık bölgesi kurulması

Tarım Reformu Genel MüdürlüğüGıda Tarım Ve Hayvancılık İl MüdürlüğüAralık 2014
 • 10/07/2013 tarihli ve 14869055-…-11884 sayılı yazı ile Ardahan İli Göle İlçesinde hayvancılık konulu Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmak üzere proje teklifi gönderilmiş, Bakanlığımızda yapılan inceleme sonucunda tespit edilen eksikliklerin giderilerek yeniden talepte bulunulması için 02/08/2013 tarihli ve 50835840-246.01-483/20809 sayılı yazı ile Valilik bilgilendirilmiş, ancak belirtilen tarihten bu yana talep yenilenmemiştir.

   

   

   

YAPILACAK İŞLEM VE AÇIKLAMA

 • Daha önceden müracaatı bulunan Ardahan ilinde, Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışmaların başlatılması.
4

TEDBİR 4:

Bölgeye uygun, hastalıklara dayanıklı geliştirilmiş yem bitkileri çeşitlerinin çoğaltılması yapılarak bölge çiftçilerine tohum dağıtılması

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Aralık 2014
 • Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Lütfi Bey korunga çeşidinin Aralık 2013 itibarıyla üretim hakkı TİGEM'e devredilmiştir. TİGEM çeşidin tohumluğunu üreterek çiftçilere dağıtımını gerçekleştirecektir.
 • Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş olan Yem bitkileri çeşitlerinden Savaş Yoncasında "Farkındalık Oluşturma Projesi" kapsamında, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Şube Müdürlüklerine demostratif amaçlı tohumlukların (62,5 kg) dağıtımları yapılmıştır.
 • Erzurum merkez lokasyonunda Ömerbey yoncası ve Macar fiği, Ilıca ve Pasinler lokasyonlarında Lütfibey korungası, Pasinler deneme lokasyonunda Tavlaş çayır üçgülü, Ilıca deneme lokasyonunuda Dadaş çayır üçgülü tohumluk üretim parselleri kurulmuş, ayrıca Ilıca deneme lokasyonunda Karbeyazı aküçgülü tohumluk üretim parsellerinde genişletme çalışmaları yapılmış, oluşturulan bu tohumluk üretim parsellerinde temizlik, bakım ve hasat işlemleri yapılmaktadır.
 • Savaş Yoncası tohumluk üretim Hakkı ÖZTAR adlı tohumluk firmasına 5 yıl süreyle satış yoluyla devredilmiştir. Mevcut tesislerden elde ettiğimiz 250 kg yonca tohumu selektör edildikten sonra çoğaltımı amacıyla ilgili kuruma gönderilecektir.
 • Ayrıca yem bitkileri tohumluk üretimi kapsamında Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi  işbirliği ile hazırlanan "Erzurum İli Yem Bitkileri Tohumluk Üretim Projesi" DAP İdaresi Başkanlığına sunulmuştur. Projenin onaylanması halinde Savaş ve Ömerbey yoncaları, Lütfibey Korunga ve Aygün ile Doğubeyazıt Macar Fiği çeşitlerinden  ilk yıl 50 dekardan başlamak üzere 5 yılda toplam 15.810 kg tohum üretimi hedeflenmektedir.

YAPILACAK İŞLEM VE AÇIKLAMA

- Geliştirilen 9 çeşit yem bitkisinin çoğaltılarak tohumlarının çiftçilere dağıtılması.

5

TEDBİR 5:

Organik Hayvancılık yapılması

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,

 Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Aralık 2014
 • 26 Haziran 2014 tarihinde Ardahan ilinde Organik Tarım Eğitimi, Modern Hayvancılık İşletmelerinin Desteklenmesi eğitimleri verilmiştir.

   

                                                                   

YAPILACAK İŞLEM VE AÇIKLAMA

- Organik tarım eğitimi yapılması

-Modern hayvancılık işletmelerinin desteklenmesi

6

TEDBİR 6:

Arıcılığın geliştirilmesi

Tarım Reformu Genel MüdürlüğüGıda Tarım Ve Hayvancılık İl MüdürlüğüAralık 2014
 • IPARD I kapsamında olan Ardahan İlinde arıcılık faaliyetleri ile ilgili yatırımlar destekleme kapsamındadır. IPARD II (2014-2020) döneminde Ardahan İlinde arıcılıkla ilgili faaliyetler desteklenmeye devam edilecektir.
 • 21/01/2014 tarih ve 28889 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar" kapsamında Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere tarımsal üretime yönelik düşük faizli kredi verilmektedir. 

YAPILACAK İŞLEM VE AÇIKLAMA

- Özel arıcılık projeleri yapılması veya uygulamakta olduğumuz tip arıcılık projemizin uygulanması

''